Erhvervsfortællinger

Haandværkerforeningen og de københavnske laug inviterer hvert år sammen med Københavns Kommune alle 8. og 9. klasser til Erhvervsfortællinger, hvor eleverne kan møde en eller flere af Haandværkerforeningens medlemmer.

Erhvervsfortællingerne handler primært om håndværkeren og hans/hendes livsvalg – og ikke så meget om uddannelsen eller faget generelt. Målet er at få eleverne til at se mulighederne i en erhvervsuddannelse.

Noget af det eleverne kan høre håndværkerne fortælle om er:

 • Hvorfor valgte du dit fag? Hvilke overvejelser gjorde du dig?
 • Hvordan er du uddannet?
 • Hvad er der af efter-/videreuddannelsesmuligheder?
 • Hvad går dit arbejde helt konkret ud på? Giv nogle eksempler på en helt almindelig arbejdsopgave.
 • Hvordan foregår en helt almindelig arbejdsdag?
 • Hvad er det bedste ved dit arbejde?
 • Fortæl om en god oplevelse, du har haft med dit arbejde?
 • Hvornår er dit arbejde kedeligt eller frustrerende?
 • Hvor meget sidder du foran en pc?
 • Er det værktøj, du benytter, høj- eller lavteknologisk?
 • Hvad kræver det af evner at vælge lige dit fag?

Erhvervsfortællinger 1

nyhed151008

Erhvervsfortællinger 2

nyhed150107