For håndværkere

Fortæl din historie – skab en håndværker!

I Haandværkerforeningen tror vi på, at mødet mellem skoleelever og håndværkere er vejen frem, hvis vi skal tiltrække flere elever til vores fag. For det er desværre langt fra alle københavnske skoleelever der har en håndværker i familiens bekendtskabskreds, og så kan det være svært at vide, hvad det egentlig vil sige at være håndværker, hvis man (groft sagt) aldrig har mødt sådan en.

Derfor søger Haandværkerforeningen og de københavnske laug yngre medlemmer, som har lyst til at møde skoleelever i 8.-9. klasse, som står overfor at skulle vælge en ungdomsuddannelse.

Sammen med Københavns Kommune inviterer vi nemlig hvert år kommunens 8.-9. klasser til Erhvervsfortællinger.

Du skal tale med eleverne om dit arbejde, hvorfor du har valgt at tage en håndværksuddannelse, og hvordan dine arbejdsmæssige drømme ser ud.

Du bliver parret med en anden håndværker og I møder to forskellige hold á cirka 20 elever. Du skal fortælle kort om dig selv for hele klassen, og herefter taler I med eleverne i mindre grupper. Vi sørger for, at du bliver klædt godt på til opgaven.

Vi opfordrer til at du tager din lærling eller en yngre svend med – vi ved nemlig af erfaring, at jo yngre håndværkerne er, desto bedre kan de skabe kontakt med skoleeleverne.

Hvad kræver det af dig?
Du skal have en erhvervsuddannelse og brænde for din levevej. Du skal bare være erhvervsaktiv og have lysten til at mødes med de unge mennesker, fortælle om dine personlige erfaringer og svare åbent på de efterfølgende spørgsmål.

Din Erhvervsfortælling skal primært handle om dig og dit livsvalg – og ikke så meget om uddannelsen eller faget generelt.

I dit oplæg kan du bl.a. beskrive:

  • Hvorfor du valgte dit fag?
  • Hvordan er du uddannet?
  • Hvordan ser din typiske arbejdsdag ud?
  • Hvad er det bedste ved dit arbejde
  • Hvornår er dit arbejde kedeligt/utilfredsstillende?
  • Hvad kræver det af evner at vælge lige dit fag?
  • Hvilke efter-/videreuddannelsesmuligheder er der inden for dit fagområde?
  • Hvor meget sidder du foran en pc?
  • Er det værktøj, du benytter, høj- eller lavteknologisk?
  • Hvad vil dine råd være til eleverne, hvis de gerne vil tage en erhvervsuddannelse?

Kom gerne i dit arbejdstøj og tag evt. noget værktøj eller materialer med, som du kan vise frem, og som eleverne kan røre ved.

Tilmelding
Har du og din lærling eller nyudlærte svend lyst til at være med, så kontakt Jakob i sekretariatet på mail: jakob@hvfkbh.dk