Medlemslaug

Haandværkerforeningen har knapt 2.500 medlemmer. Langt størstedelen er selvstændige erhvervsdrivende eller ledende medarbejdere i små og mellemstore virksomheder.

Traditionelt har foreningen sin rod i håndværkslaugene, men i dag repræsenterer medlemmerne foruden håndværksfagene en bred vifte af erhverv.

Laug og brancheforeninger

Disse laug og brancheforeninger er medlemmer af Haandværkerforeningen:

Billedskærerlauget

Oldermand: O. Frantz Hansen

Tlf: 3675 5244, E-mail: O.Frantz@Hansen.mail.dk

Buntmagerlauget i Danmark

Kontakt Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn, tlf. 3312 2717

Drejerlauget og Kunstdrejerforeningen i København

Oldermand: Niels B. Krüger

Tlf: 3956 1555, E-mail: info@brdr-kruger.dk

Horesta Hovedstaden

Kontaktperson: Karen Nedergaard, Absalon Hotel Group

Karosseribyggerlauget for Storkøbenhavn

Oldermand: Ole Ingemann Madsen

Tlf: 4492 4280

Kjøbenhavns Skomagerlaug

Oldermand: Robert Sørensen

Tlf: 4013 5142, E-mail: biros@mail.dk

Københavns Barber- og Frisørlaugs filantropisk afdeling

Del af dofk. Kontakt: Frisørmester Allan Mortensen

Tlf: 3887 2804, E-mail: amor@compaqnet.dk

Stolemagerlauget i Kjøbenhavn

Oldermand: Niels Thysen Nielsen

Tlf: 4364 7212, E-mail: info@thysen-nielsen.dk

Stukkatørlauget

Oldermand: Peter Funder

Tlf: 3257 1200, E-mail: funder@funder-stuk.dk

Til møde i Moltkes Palæ

OmOs

Faglige aktiviteter

Netvaerk