Netværksgrupper

I et netværk træder man ind i et fortroligt forum, hvor man kan dele dagligdagens udfordringer og blive inspireret til løsning af problemstillinger og udfordringer – både i firmaet, privat eller en kombination. Samtidig er deltagelsen i et netværk en oplagt mulighed for at møde nye forretningspartnere og skabe værdifulde relationer.

I Haandværkerforeningen er der p.t. dannet tre netværksgrupper for erhvervsaktive medlemmer. Nye netværksgrupper etableres efter behov.

Netværksgruppe for enkeltmands-/små virksomheder

Kontakt konsulent Henrik Olsen på tlf. 2087 1411 eller henrik@olsen.mail.dk, hvis du er interesseret i at være med.

Netværksgruppe for kreative og service-fag

Kontakt el-installatør Henrik Oksby på tlf. 2818 3652 eller hjortespring-elektrikeren@mail.dk, hvis du er interesseret i at være med.

Netværksgruppe for bygge-/anlægsfag

Kontakt direktør Ingelise Bonde Larsen på tlf. 3967 1122 (hovednummer) eller ibl@vslarsen.dk, hvis du er interesseret i at være med.

Hvad går det ud på?

Den enkelte gruppe mødes 1-3 gange per kvartal hos gruppens medlemmer. Indholdet af et netværksmøde kan fx være:

  • Rundvisning/præsentation hos værten/virksomheden.
  • Præsentation af en konkret problemstilling fra et eller flere medlemmer. Netværksgruppen bidrager med løsningsforslag.
  • Opfølgning på problemstilling rejst på det foregående møde; har man fulgt rådene og hvordan det er gået.
  • Gensidig inspiration fra medlemmer.
  • Succeshistorier og gode erfaringer, som kan overvejes i andre virksomheder/brancher.
  • Evt. oplæg fra ekstern oplægsholder (forsker, embedsmand, politiker mv.)

En netværksgruppe er i høj grad drevet af medlemmerne selv. Haandværkerforeningen kan dog hjælpe med fx opdatering af maillister og mødeindkaldelser.

Ring til sekretariatet på tlf. 3312 2717, hvis du vil vide mere om netværksgrupperne.

Del dine erfaringer

Netvaerk

Netværk_testamonial

Hvad får jeg ud af at være med i en netværksgruppe?
“Vi beriges af hinanden i netværksgruppen. Grundlæggende er udfordringer og problemstillinger ens uanset branche. Men det giver selvtillid og energi at have et frirum sammen med ligestillede, hvor det at drive virksomhed kan diskuteres i et lukket forum.”
Henrik Oksby, aut. elinstallatør, indehaver af Hjortespring Elektrikeren ApS.

“For mig er netværksgruppen rigtig god inspiration. Vi lærer hinanden at kende og deler erfaringer om at drive virksomhed.”
Ulla Nygaard, journalist og kommunikationsrådgiver, indehaver af Nygaard Kommunikation.