Velkommen til topmøde – mød kandidaterne

10. oktober 2017

Hvad vil I med København? Ønsker I at prioritere erhvervslivet? Hvordan kommer vi trængslen til livs? Kan vi anspore flere unge til at tage en erhvervsuddannelse? Vil I styrke dialogen mellem kommunen og den enkelte virksomhed? Hvordan får vi talt erhvervslivet i København op?

Spørgsmålene er mange, og de trænger sig ikke mindst på op imod et kommunalvalg, hvor vi som vælgere er med til at sætte kursen for de næste fire års bypolitik.

For andet kommunalvalg i træk danner Store Sal i Moltkes Palæ rammen om kommunalvalgkampens vigtigste vælgermøde: Et vælgermøde for virksomhederne. I tæt samarbejde med laugene har vi formuleret et antal temaer, som vi især gerne hører vore kandidaters holdninger til.

Mød kandidaterne

Frank Jensen (A), overborgmester
Mette Annelie Rasmussen (B)
Jakob Næsager (C)
Sisse Marie Welling (SF)
Alex Vanopslagh (LA)
Carl-Christian Ebbesen (DF), kultur- og fritidsborgmester
Cecilia Lonning-Skovgaard (V)
Ninna Hedeager Olsen (Enhl.)
Niko Grünfeld (Alt.)

Slaget bliver styret af TV-journalisten Kurt Strand, der var med til at gøre mødet i 2013 til en stor succes.

Det er gratis for alle at medvirke – også gæster, der ellers ikke er medlemmer af  Haandværkerforeningen, er velkomne denne aften. Tilmelding skal ske på hvfkbh.dk/topmoede. Her får du også mulighed for at skrive et spørgsmål  med relation til et af de fire hovedemner. Spørgsmålene vil vi søge at stille undervejs.

På disse sider bringer vi en ”appetitvækker” fra hver af kandidaterne. Mød dem alle lige her – og i Moltkes Palæ den 1. november – se at få meldt jer til!

 

 

LinkedIn