Men vi VIL jo København!

2. november 2017

En tredjedel af håndværksvirksomhederne i København tænker på at forlade kommunen. Der er for mange omkostninger ved at drive virksomhed i København, man må se sig agterudsejlet af offentlige udbud, man ikke har en chance for at byde på; det er umuligt at parkere virksomhedens biler, og det er forbundet med dagligt bøvl at nå frem til kunderne – så meget bøvl, at det må koste, hvad det koster, at sige nej tak til at servicere byens borgere.

Man kan måske slippe godt fra at beskylde Dansk Byggeri og DI for at politisere, når de fremlægger deres i øvrigt gennemarbejdede erhvervsklimaanalyser. Men her er det virksomhederne selv, der har fået ordet: Murermesteren, installatøren, tømreren – alle dem, der driver virksomhed i en by med landets samlet set højeste skatte-, afgifts- og gebyrniveau, langsommelig byggesagsbehandling,  restriktive parkeringsregler og almindelig besværlig adgang til at nå kunderne; alle dem, der er sat i verden for at vedligeholde, forskønne, renovere, reparere.

Svarene har vi fået i en undersøgelse, som Haandværkerforeningen har udført i samarbejde med Håndværksrådet. Her siger en tredjedel af de adspurgte virksomheder, at de overvejer at flytte ud af kommunen, og vi hører stadig flere eksempler på virksomheder, der opgiver at løse opgaver i byen. Intet under, at undersøgelsen vakte opmærksomhed i medierne.

Det kunne lyde som om, vi håndværkere ikke vil København. Intet kunne være mere forkert. Vi begejstres over byens vækst, det stigende antal private arbejdspladser, det stadigt voksende antal indbyggere. Vi holder jo af byen, præcis som vores politikere  gør det, og som vores kunder gør det. Men det kniber med at skabe forståelse for, at virksomhederne er en del af – ja, endog en betingelse – for den vækst, byen oplever; præcis som når Københavns Kommune bygger flere daginstitutioner, skoler, fritidsfaciliteter og så fremdeles.

Vores opfordring til Københavns Borgerrepræsentation er den: Se nu indad og fjern nogle af de barrierer, der gør det urimeligt dyrt og besværligt at virke her. Drop ideologien og erkend, at vi er hinandens forudsætninger.

Så ”vækster” vi allesammen.

Per Vangekjær
Formand for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Denne artikel er bragt i Haandværkerforeningens medlemsblad Hånd&Værk 10/2017. Du kan læse hele bladet her