Klubber

I Københavns Haandværkerforening kan du møde ligesindede på tværs af brancher og fag. Foreningens mange arrangementer, hvad enten de er af faglig eller social karakter, giver dig rig lejlighed til at møde andre erhvervsfolk og skabe værdifulde relationer.

Klubberne

20 forskellige klubber, drevet af ildsjæle, tilbyder medlemmerne et væld af sportslige, kulturelle og selskabelige aktiviteter.

klubberNetvaerk
To af klubberne er kontingentfrie: Kom-som-du-er og Det videnskabelige hjørne. Arrangementerne i disse klubber er åbne for alle medlemmer af Haandværkerforeningen.

I de øvrige klubber betales et separat kontingent for medlemskab. Se nærmere detaljer under hver klub.

Faglige aktiviteter

Netvaerk

Socialt samvær

klubber