Har du krammet en virksomhed i dag?

1. september 2017

juni gennemførte Gallup en analyse for Berlingske af de emner, som københavnerne finder væsentligst op til kommunalvalget i november.

Erhvervslivets vilkår rakte ikke til en førsteplads.

Det gjorde derimod ”klima og miljø” og ”social indsats”, som henholdsvis 35 og 27 procent af vælgerne syntes, var vigtigst. Ud af i alt 17 emner lå ”erhvervslivets vilkår” som nummer sjok med tre procent.

Kun tre procent af de københavnske vælgere er altså parate til at give virksomhederne prioritet i den politiske debat.

Det er beskæmmende.

Beskæmmende, at det ikke står klokkeklart, hvor pengene kommer fra, når Borgerrepræsentationens politikere i denne tid kan forhandle et budget på svimlende 41,6 milliarder kroner – herunder betale for de klima-, miljø og velfærdsforanstaltninger, der står så højt på københavnernes ønskeseddel.

At virksomhederne så også er dér, hvor den enkelte familie henter sit daglige udkomme, gør blot Gallups meningsmåling endnu mere dyster. Tider med høj arbejdsløshed, eksport af job og faldende købekraft er for længst glemt.

Det ulykkelige er – da særligt i et valgår – at politikerne er tilbøjelige til at tænke i meningsmålinger, når der skal lægges budget for næste år. Derfor vil det være et kvalificeret gæt, at dækningsafgift, adgang til at komme rundt i byen, administrative byrder og lange sagsbehandlingstider ikke kommer højest på den politiske dagsorden – endsige at tænke virksomhederne ind i byens planlægning.

Alt tyder på, at det ikke er lykkedes os at komme igennem med fortællingen om, hvorfor virksomhederne er afgørende for, at hjulene kan dreje rundt.

Det efterlader os med en kolossal formidlingsopgave, som vi som håndværkerforening selvfølgelig skal tage på os. Men vi bliver også nødt til at bidrage som enkeltvirksomheder. I snakken med vores kunder. I dialogen med vores medarbejdere – ja, måske med læserbreve i vores lokalaviser.

Et velfungerende erhvervsliv er i bogstaveligste forstand en folkesag.

Per Vangekjær
Formand for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Denne artikel er bragt i Haandværkerforeningens medlemsblad Hånd&Værk 8/2017. Du kan læse hele bladet her

LinkedIn

Hånd&Værk

HaandVaerk-widget_209x209