Godt nytår!

3. januar 2018

KOMMENTAR FRA FORMANDEN: Der er noget jomfrueligt over nytåret; en renhed, der stemmer sindet, så man har svært ved at få onde tanker.

Det er derfor med optimisme og fremtidstro, vi byder velkommen til et prøvet hold på Københavns Rådhus – med enkelte nye ansigter iblandt. Med kommunalvalget lagt bag os – og en valgkamp, der ind imellem fik følelserne til at kamme over – står vi parate til nye fire år med
byens og borgernes og virksomhedernes trivsel i centrum.

Med Københavns Kommunes løfterige udmelding fra november om sine nye servicemål – der uundgåeligt vil smitte positivt af på behandlingen af byggesager – med nedsættelsen af en taskforce, der skal inspirere til en offensiv erhvervspolitik, og med friske øjne på de tilbagevendende stridspunkter om fremkommelighed og parkering; ja, så har vi det bedste udgangspunkt.

I Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn er vi sikre på, at det ikke er gået upåagtet hen, at de private virksomheder gennem de senere år har skabt mere end 20.000 nye arbejdspladser. Det må nødvendigvis anspore til at lette rammevilkårene for virksomhederne yderligere, så væksten fastholdes til gavn og glæde for de mange nye indbyggere, byen tager imod hver måned, og så der fastholdes et givtigt skatteprovenu til at realisere ambitionerne om lige fra et højt socialt serviceniveau til en CO2-neutral hovedstad i 2025. Ja – måske er der tilmed råd til at se på de skatter, afgifter og gebyrer, der lige nu gør det til en mindre god businesscase at drive virksomhed i København.

Virksomhederne har nemlig rigtig meget at byde ind med. Skal vi tale på egne vegne, står vi parat til at give rigtig mange unge en solid og perspektivrig erhvervsuddannelse. Vi er med til at vedligeholde og forskønne den københavnske bygningsmasse, vi servicerer både københavnerne og byens forretninger, og vi afhenter byens affald. Der kan derfor være god grund til at forkæle os lidt, så vi præsterer endnu bedre.

Alt dette ser vi frem til at få en frisk, ny dialog om med det ny- henholdsvis genvalgte københavnske bystyre.

Godt nytår!

Per Vangekjær
Formand for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Denne artikel er bragt i Haandværkerforeningens medlemsblad Hånd&Værk 1/2018. Du kan læse hele bladet her

Hånd&Værk

HaandVaerk-widget_209x209