Fonde & Legater

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn administrerer en række fonde og legater. Nogle er målrettet dygtige unge håndværkere, der vil videreuddanne sig – andre er målrettet værdigt trængende ældre håndværkere. Der er forskellige kriterier for at søge – dem kan du se under det enkelte legat (skulle du ved download af ansøgningsskemaer blive bedt om brugernavn og adgangskode – så vælg Annullér. Skemaet kommer frem alligevel.)

Mød flere medalje- og legatmodtagere

Her kan du møde en række af de nyuddannede håndværkere, som har modtaget Haandværkerforeningens medalje eller legat.

Tømrermester Th. P. Stillinges Fond

Støtter unge håndværkeres videre uddannelse (hent ansøgningsskema) og værdigt trængende ældre håndværkere og deres hustruer (hent ansøgningsskema). Ansøgninger behandles løbende.

Kurvemøbelfabrikant G. Frickenmeier og Hustrus Legat

Støtter fortrinsvis ældre, trængende håndværkere eller disses enker/døtre via tilskud til boligudgifter. Hent ansøgningsskema. Ansøgningsfrist er 1. juni.

Haandværkerforeningens Understøttelsesfond

Yder legater/pensioner til værdigt trængende ældre håndværksmestre og disses enker. Hent ansøgningsskema. Ansøgningsfrist er 1. maj.

Haandværkerforeningens Fond (Alderstrøst)

Haandværkerforeningens Fond (Alderstrøst) har blandt andet til formål at støtte gamle, værdige og trængende håndværkere, som er eller har været medlem af Haandværkerforeningen, og deres nærmeste pårørende. Hent ansøgningsskema. Ansøgninger behandles løbende.

Haandværkerforeningens Stiftelse Alderstrøsts Legatfond

Støtter trængende håndværksmestre og disses nærmeste pårørende – primært de, der bor i fondens ejendomme. Hent ansøgningsskema. Ansøgningsfrist er 30. november.

H.C. Heegaard og Hustrus Legat

Støtter ældre, værdige og trængende håndværkere eller disses enker i Frederiksberg og Københavns kommuner. Hent ansøgningsskema. Ansøgningsfrist er 30. november.

Det Massmannske Legat

Støtter overrækkelse af medaljer og legater til særlig dygtige nyuddannede håndværkssvende ved den årlige Medaljefest. Legatet kan ikke søges.

Drejermester P.A. Parsfelds Mindelegat

Støtter unge håndværkeres uddannelse. Legatet overrækkes sædvanligvis til en medaljemodtager ved den årlige Medaljefest. Det kan ikke søges.

Snedkermester Rasmus Pedersens Fond

Støtter primært ubemidlede håndværkere, primært snedkere fra Tåsinge, sekundært håndværkeres uddannelse. Legatet overrækkes sædvanligvis i forbindelse med den årlige Medaljefest og kan ikke søges.

Ester Oline Nielsens Fond

Yder støtte til beboerne på Haandværkerforeningens Plejehjem og kan ikke søges.

Begravelseskassen

Yder begravelseshjælp til afdøde medlemmer af kassen. Ved dødsfald indsendes originalt indtegningsbevis til Haandværkerforeningens sekretariat, hvorefter hjælpen bliver udbetalt. Der har været lukket for tilgang af nye medlemmer siden 1968.

Johan Bekker og Hustrus Stiftelse

Fordeler sit årlige overskud i tre dele til henholdsvis Slagterlaugets stiftelse, H. C. Heegaard og Hustrus fond og Haandværkerforeningens fond (Alderstrøst).

Har du spørgsmål til fonde og legater, så kontakt Haandværkerforeningens sekretariat på tlf. 3312 2717.