Erhvervspolitik

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn kæmper for at få de små og mellemstore virksomheders vilkår højt på den politiske dagsorden.

Som den bredest dækkende erhvervsorganisation i København er vi talerør for en lang række brancher og fag. Vi arbejder for en konstruktiv og kontinuerlig dialog med lokalpolitikere og embedsfolk i hovedstadens kommuner.

Mærkesagerne

Haandværkerforeningen arbejder særligt på at forbedre erhvervslivets vilkår inden for seks områder:

Udbud

Kommunerne bør udbyde flere opgaver og i mindre klumper i fagentrepriser, så små og mellemstore virksomheder også kan byde. Samtidig skal kommunen hjælpe virksomhederne på vej ved at gøre det nemt og overskueligt at deltage i udbuddet.

En smidig udbudsproces vil gavne både antallet og kvaliteten af afgivne tilbud. Den større konkurrence vil sikre, at kommunerne får mere for pengene.

Skatter og afgifter

Kommunerne skal overveje de skatter og afgifter, som er rettet mod erhvervslivet. Hver ny afgift rammer virksomhederne på konkurrenceevne og produktivitet. Det betyder en højere pris for forbrugeren og/eller tab af arbejdspladser.

For eksempel er dækningsafgiften i København blandt landets højeste. Også prisen på byggesagsbehandling skal ned.

Trafik og fremkommelighed

Selvfølgelig skal København være en by i udvikling – men det bør ske gradvist, så der tages hensyn til de små og mellemstore  virksomheder.

Udvikling af infrastrukturen skal være præget af en helhedstilgang. Store dele af erhvervslivet kan ikke fungere uden brug af biler, varebiler og lastvogne.

Vi ønsker, at kommunerne går nye veje for at tilgodese den nødvendige erhvervstrafik. Virksomheder kunne fx få en særlig tilladelse til at køre gennem bussluser og trafiksanerede veje. Eller et “håndværkerpas” til midlertidig parkering, når en opgave skal løses hos en kunde, eller der skal læsses af eller på.

Byplanlægning

Byen får et mere levende og attraktivt nærmiljø ved at give småerhverv gode vilkår for at etablere sig. Både nye og gamle boligområder nyder godt af den ekstra aktivitet og tryghed, som de lokale forretningsdrivende bidrager med.

Når kommunen planlægger nye bydele – som Nordhavnsområdet og Carlsbergbyen – bør småerhverv som håndværksmestre og detailbutikker tænkes med i planerne.

Uddannelse

Vi arbejder for at styrke dialogen mellem kommunen og virksomheder i forhold til at skaffe flere lærepladser. Samtidig arbejder vi også for, at erhvervsuddannelsernes mange muligheder bliver mere synlige for folkeskolens elever.

Det gode håndværk

Hovedstaden er bygget på godt håndværk og skal fortsat være det til glæde for fremtidige generationer. Vore medlemmer er med til at holde traditionelle kundskaber i live og videreudvikler dem, så de er tilpasset et moderne samfund.

Kontakt chefkonsulent Jakob Bo Andersen, tlf. 3323 2760 eller jakob@hvfkbh.dk hvis du ønsker at vide mere om, hvad vi arbejder for.

LinkedIn