Vil du kopiere et billede af dig selv, så skal du gøre følgende:

Højreklik på billedet og tryk “åbn i ny fane”

Gå hen på billedet, højreklik og tryk “gem billede som”

Du er velkommen til at dele dine (egne) billeder på dine sociale medier under #medaljefest17

God fornøjelse!

Fotografer:

Billederne i venstre kolonne er taget af Henrik Nielsen og billederne til venstre af taget af Søren Wesseltoft.