Det gode håndværk

Håndværk er en proces, der kræver viden og kunnen. Gode håndværkere har en klar vision om, hvad de vil skabe, og værktøjet og evnerne til at frembringe produktet..

Københavns Haandværkerforening er med til at understøtte og fremme traditionerne for ægte håndværk.

I samarbejde med hovedstadens tekniske skoler arrangerer Haandværkerforeningen en årlig Medaljefest på Københavns Rådhus. Her hædres de dygtigste nyudlærte svende med en sølv- eller bronzemedalje. Der har siden 1927 været tradition for, at Kongehuset overværer uddelingen af medaljer og hilser på de dygtige håndværkere. Til Medaljefesten kårer Haandværkerforeningen endvidere en Æreshåndværker.

Haandværkerforeningen understøtter også på anden vis håndværksfagene:

Vi samarbejder med Københavns Kommune om at udbrede kendskabet blandt folkeskolens elever til erhvervsuddannelsernes mange muligheder.

Vi administrerer et antal fonde og legater, der bl.a. yder tilskud til yngre håndværkeres videre uddannelse.

I bladet “Hånd & Værk“, der udkommer ti gange årligt, sætter vi fokus på hovedstadens mange dygtige og kvalitetsbevidste håndværkere. Bladet sendes til medlemmer, samarbejdspartnere og beslutningstagere.

Facebook

Fotokonkurrence

Fotokonkurrence-widget_209x209