DEBAT: Vi har brug for en kulturændring i Københavns Kommune

28. juni 2017

ERHVERVSVENLIGHED: Erhvervsvenligheden er godt på vej mod bunden, mener Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

En ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at København ligger nr. 95 ud af 98 kommuner når det kommer til erhvervsvenlighed. Endnu engang rutsjer København ned ad listen. Fra nr. 84 sidste år til 95 i år.

Opgørelsen bygger på en lang række forskellige parametre, og selvom det ikke er alle parametre der kan påvirkes lige meget fra rådhuset, er tendensen desværre tydelig. Det går den gale vej! Det er særligt byggesagsbehandling, konkurrenceudsættelse af driftsopgaver og skatter og afgifter, der trækker København ned i opgørelsen.

Det må og skal der rettes op på.

Det er ledelsen, der skaber kulturen, så når teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) i Licitationen siger, at han er “inderligt ligeglad” med analysen, og altså ikke anerkender de faglige input der kommer fra virksomheder og organisationer – og i øvrigt stort set agerer, som om han er ligeglad med erhvervslivet – er det problematisk på flere plan.

Det er i hvert fald sikkert, at det ikke just skaber grobund for en forvaltningskultur, der har erhvervslivets behov på sinde.

Håb for de unge
Så det er klart, at overborgmester Frank Jensen (S) står med en massiv udfordring i sit arbejde for at vende udviklingen. Derfor håber jeg, at den kommende udskiftning på teknik- og miljøborgmesterposten efter kommunalvalget, vil give rygstød til overborgmesterens anstrengelser.

Men ret skal være ret – København gør det også godt på nogle områder. Opgørelsen viser, at Københavns Kommune er i top når det gælder skole-virksomhedssamarbejde. Jeg håber, at København har ambitioner om at forblive i toppen på det område. Vi har nemlig brug for, at flere af hovedstadens unge kommer i gang med en ungdomsuddannelse, og meget gerne en erhvervsuddannelse.

“Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi der, hvor vi er på vej hen”. Sådan lyder et gammelt kinesisk ordsprog efter sigende – og det ser desværre ud til at være kendetegnende for erhvervsvenligheden i Københavns Kommune. Her er vi nemlig godt på vej – mod bunden!

Debatindlægget er skrevet af Christoffer Susé, adm. direktør i Haandværkerforeningen og bragt i Dagbladet Licitationen den 28. juni 2017

LinkedIn